Categorieën
Online Cursus

UFO’s (Unfinished Objects) en herhaling technieken (Online cursus)

We gaan aan de slag met werkstukken die nog niet klaar zijn. Soms is er een kleine verandering nodig, soms weet je niet meer hoe het verder ging en soms heb je gewoon wat animo om je heen nodig om het weer op te pakken.
We werken met acht mensen maximaal.
Wat aan de orde komt is open en afhankelijk van de deelneemsters van dat moment.
Ik zorg natuurlijk ook dat ik wat achter de hand heb voor als jullie niets meer weten.

Deze cursus bestaat uit losse dagdelen. Je kunt per dagdeel boeken.

20 september 2021
27 september 2021
11 oktober 2021
28 oktober 2021
24 november 2021

Tijd: 19.00 – 21.30 uur