Viltcarrousel

2015 Genesis… and there is land – Textile Festival Leiden
Selected for the exhition in the Pieterskerk – third price from the public

2017 Collectie Princess

De Viltcarrousel komt tot stand ter ere van het 21-jarig bestaan van Wolwerkplaats Moeder Aarde.

De Viltcarrousel is een persoonlijke leerweg naar kwaliteitsvilt
Vilt is een bijzonder materiaal, dat het waard is om in zijn volste glorie te worden getoond.
Wanneer men zich in een techniek vrij wil bewegen, dient deze eerst verinnerlijkt te worden. Dit bereik je door de verschillende technieken goed aan te leren en vervolgens te oefenen, te oefenen en nog eens te oefenen.

In de afgelopen 21 jaar en daarvoor zijn mijn opgedane kennis en ervaring omvangrijk en divers geworden.
Docent ben ik met hart en ziel!
Vanuit mijn passie voor het vak geef ik deze kennis graag door!

Structuur

Persoonlijke leerweg
De Viltcarrousel is van begin tot eind een persoonlijk traject dat in onderling overleg tot stand komt.
Hoewel de vereiste inspanning binnen elk traject gelijk is, zal de inhoud per persoon verschillend zijn.
Men kan zich verdiepen, men kan de breedte in. De gehele leerweg is voor ieder persoonlijk en uniek.

Tijdlijn

Bij een persoonlijke leerweg hoort ook een tijdlijn die je helemaal zelf bepaalt.
Het startmoment is een begeleidend gesprek waar in onderling overleg een plan wordt uitgewerkt. Dit plan kan gaandeweg worden bijgesteld.
Het eindpunt is een voltooid eindwerkstuk en het daarbij horende Viltcarrousel Certificaat.
De duur van het gehele traject kan twee jaar zijn, maar ook vijf jaar. Afhankelijk van jouw persoonlijke mogelijkheden.

Begeleiding
Goede begeleiding gedurende het gehele traject is belangrijk. Met elkaar vinden we de juiste weg voor jou persoonlijk.
Begeleiding wordt op verschillende manieren en momenten geboden:

Vaste begeleidingsmomenten:
– Inleidend gesprek waarin we jouw leerweg vaststellen. Dit betreft de inhoud, de tijdlijn en je leerwens. Gedurende het traject kan bijgesteld worden.
– Begeleiding en ondersteuning ten aanzien van zowel het idee, als de uitvoering van het eindwerkstuk.

Begeleiding gedurende het gehele traject:
– Gedurende de lessen is er volop de mogelijkheid om elke vraag die er ligt bespreekbaar te maken.
– Dat is ook individueel mogelijk. Bij Online lessen kunnen we dit aansluiten aan de les. Volg je de lessen hier, dan zoeken we een goed moment.

Begeleiding op aanvraag:
– Wanneer je ergens tegenaan loopt, twijfelt of wil overleggen over een idee of werkwijze, zoeken we naar een moment van overleg.

Groepsondersteuning en samenwerking:
– Voor alle deelnemers van de Viltcarrousel zal ik maandelijks een Zoom-meeting plannen. Je kunt vragen stellen aan mij en contact hebben met elkaar. Elkaar inspireren en ideeën uitwisselen.
– Daarbij richt ik op Facebook een Viltcarrousel-groep in.
Hier maken we gebruik van de kracht van een groep waarin je met elkaar kunt communiceren.

Groepsstructuur
Als deelnemer aan de Viltcarrousel maak je deel uit van één groep. De samenstelling zal wisselend zijn. Nieuwe deelnemers sluiten aan en deelnemers die de Viltcarousel hebben doorlopen stromen uit. Deelnemers die de Viltcarrousel hebben doorlopen, kunnen als alumni aangesloten blijven binnen de Viltcarrousel-groep.

Viltcarrousel thema’s
Je maakt een keuze uit mijn ruime cursusaanbod. Wanneer je vier dagen in een door jou gekozen thema hebt gewerkt, ontvang je een deelnamecertificaat.
Om de Viltcarrousel af te sluiten heb je zeven van zulke deelnamecertificaten nodig.
Dit kunnen zeven verschillende thema’s zijn, waarmee je in de breedte werkt.
Je kunt echter ook de diepte ingaan, door meerdere deelnamecertificaten te behalen in eenzelfde thema.

Viltcarrousel certificaat
Wanneer je zeven deelnamecertificaten hebt behaald, wordt de Viltcarrousel afgesloten met een afrondend eigen werk. Dit werk geldt als een proeve van bekwaamheid in de gevolgde thema’s.
Na voltooiing van dit afrondende werk ontvang je het Viltcarrousel certificaat.

Het volgen van de lessen
De lessen kunnen in de werkplaats van Moeder Aarde gevolgd worden, online of een combinatie van beide. Bij overwegend online werken heeft het de voorkeur om ook een keer lijfelijk hier in de werkplaats aanwezig te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is zou werk eventueel per post kunnen worden verstuurd om in het echt te zien.

Digitale tentoonstelling
Ieder afsluitend werk kan worden opgenomen in een digitale tentoonstelling.
Deze zal te bewonderen zijn op de website van Moeder Aarde.